EUPD: xem thêm

Cái tên “ranh giới – borderline” là do ngày xưa người ta tưởng nó là bệnh nằm ở giữa loạn thần kinh chức năng (neurosis) và loạn tâm thần (psychosis), rồi từ đó bị kẹt lại cho tới bây giờ. Mình ủng hộ việc gọi tên cho đúng, nên gọi chính xác là rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định (emotional unstable personality disorder).

Một số nguồn tài liệu để bạn có thể hiểu rõ hơn bệnh này:

  • Sách: Kreisman, I Hate You, Don’t Leave Me: Understanding the Borderline Personality
  • Video ngắn: Borderline Personality Disorder (2017)

Về phương pháp trị liệu hiệu quả nhất là liệu pháp hành vi biện chứng (dialectical behavior therapy). Bạn có thể xem thêm các clip minh họa sau:

Liệu pháp này sử dụng chánh niệm và từ bi của Phật giáo làm nòng cốt.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Share it to your friends

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Leave a Reply