Máy trợ thính

https://www.youtube.com/watch?v=0B8Zj62LoUg

Bạn ơi, mình cần bạn giúp 🙂

Nếu bạn cảm thấy siêu rảnh và có ý muốn giúp mình, thì mình có việc cần nhờ bạn. Chat với mình nhé 🙂

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Share it to your friends

Có phải bạn thấy bài viết có một hiểu sai rất cơ bản đúng không?

Vậy chúng ta đều là những thầy bói xem voi 🙂

Leave a Reply