tesst

Published

Kiếm tiền từ Trấn Kỳ

Cách 1: làm nhập liệu cho các cá nhân, tổ chức cần thuê ngoài Để một cá nhân, tổ chức cần thuê ngoài cần hội đủ các điều kiện sau đây: Ngoài ra còn có thêm hai điều kiện về việc hợp tác thành công trên các trang tuyển dụng thời vụ tự do (freelance):…

Published

Khi nào thì chiến lược định giá “trả tuỳ tâm” đạt được sự bền vững?

Theo quyển Smart Pricing: How Google, Priceline, and Leading Businesses Use Pricing Innovation for Profitability của NXB Wharton School, các dự án áp dụng chiến lược định giá trả tuỳ tâm thành công có 5 đặc điểm chung sau: Chúng ta hãy xem xem liệu Các buổi đáp ứng nhu cầu học cách sử dụng công cụ và…

Published

Các buổi đáp ứng nhu cầu học cách sử dụng công cụ và tư duy lập trình cho nhu cầu công việc

Mô tả Nếu bạn muốn: Và để đạt được điều này, bạn thấy mình cần: Thì các buổi đáp ứng nhu cầu học cách sử dụng công cụ và tư duy lập trình cho nhu cầu công việc là dành cho bạn. Chúng là các những buổi tư vấn, hướng dẫn, đào tạo 1:1 cho…

Published

Bàn làm việc Google Calendar

Bộ phận HR, marketing hoặc truyền thông nội bộ của công ty bạn muốn cập nhật các sự kiện trong năm để xây dựng nội dung nhưng việc cập nhật thủ công qua từng tháng, từng năm là một công việc mất nhiều thời gian? Việc nắm bắt xu hướng thông qua việc theo dõi…

Published