Bản câu hỏi dành cho việc xây dựng nhóm người thân bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Photo by cottonbro on Pexels.com

Các thành viên nghĩ gì về thân chủ? Mối quan hệ giữa từng thành viên với thân chủ đang như thế nào? Các thành viên mong muốn thân chủ sẽ như thế nào? Các thành viên mong muốn gì ở buổi họp đầu tiên? Khi bạn nhận được một thông tin từ người A, nghĩa…

Published

Vấn đề Quả Cầu

Hướng dẫn sử dụng: chuẩn bị tinh thần hứng chịu wall of text có thể bào mòn cột sống và sự tồn tại của bạn nhưng không phí thời gian Trích dẫn yêu thích: “…để giữ lấy những hạt nhân bền vững, cần cẩn trọng hơn trong vai trò dẫn dắt, vì tạo cảm giác…

Published

Các cấp độ tham gia Quả Cầu

Các cấp độ thành viên Nhân sự nòng cốt Đặc điểm: Vẫn cảm thấy mình thong thả khi phải làm thêm việc/khi tổ chức cần mình. Cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi thỉnh thoảng phải ưu tiên công việc của tổ chức hơn những công việc, niềm vui khác. Sống trong trách nhiệm…

Published

Obsidian, cây vấn đề, hệ thống quản lý công việc, và nỗi sợ chết

1 Obsidian là một công cụ ghi chú đang nổi lên gần đây. Nó được ra đời khi hai tác giả Erica Xu và Shida Li chán chẳng biết làm gì mùa covid 2020. Triết lý của Obsidian là: Dữ liệu nằm trên máy của người dùng và ở định dạng đơn giản Liên kết…

Published

“The best way to learn vocabulary is from context.” Why is that sometime not true?

Before we tackle that problem, we need to answer this question first: why do we need to learn vocabulary at the first place, especially when we are able to communicate in most of the time? Misconception 1: adequate comprehension = enough vocabulary 20% of all vocabulary makes up 80% of conversation, this is the Pareto…

Published