Local school children join Greta Thunberg's initiative on climate strike during the COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice

Não của bạn đã ngăn bạn xem việc biến đổi khí hậu là nghiêm trọng như thế nào?

Bài này siêu dài, nhưng rất đáng đọc. Tóm tắt:

Bộ não người đã mất gần 200.000 năm để tập trung vào hiện tại. “Tìm thức ăn. Kiếm chỗ ở. Giao phối!” Chúng ta mới chỉ bắt đầu suy tư về thời gian, và về tương lai, trong khoảng vài trăm năm trở lại đây.

  • Th ơ và không thy đáng tin (vì sao tin tức hằng ngày về gấu bắc cực không tạo ra mong muốn hành động)
  • Thiếu kiến thc (tại sao mọi người không biết cách sống cho hợp với môi trường)
  • Nhn thc (tại sao lại có quá ít xe điện)
  • o tưng và trì hoãn (tại sao lại mất quá nhiều thời gian để các chính trị gia hành động)
  • Đng lc bên trong (tại sao bạn vẫn có thể tạo ra sự khác biệt)

👉 How your brain stops you from taking climate change seriously