Các câu hỏi thường gặp

Đây là những câu hỏi bạn có thể gặp trong quá trình hoàn thành Bản câu hỏi dành cho người muốn thay đổi quan niệm của bạn mình. Một cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc toàn diện bao gồm những gì? Theo tâm lý học tích cực, một người được xác định là có…

Published

Lời mời tham gia mạng lưới hỗ trợ người thân, bạn bè thay đổi niềm tin tiêu cực

Như đã được mô tả chi tiết trong bài Thay đổi niềm tin của người có niềm tin tiêu cực: rào cản và giải pháp, để một người có thể nhận ra rằng niềm tin của mình là gây hại cho mình và người khác và cần phải thay đổi, thì cần phải có một…

Published

Bản câu hỏi dành cho người muốn thay đổi quan niệm của bạn mình

Thay đổi quan niệm của một người là một việc có phần nguy hiểm, vì nó động đến nhiều câu hỏi rất nhức nhối, và cũng rất xứng đáng để đối diện. Chẳng hạn như: làm sao mình chắc chắn mình đúng? Để có thể dự đoán được những tình huống có thể xảy ra,…

Published