Bản câu hỏi dành cho việc xây dựng nhóm người thân bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Photo by cottonbro on Pexels.com

Các thành viên nghĩ gì về thân chủ? Mối quan hệ giữa từng thành viên với thân chủ đang như thế nào? Các thành viên mong muốn thân chủ sẽ như thế nào? Các thành viên mong muốn gì ở buổi họp đầu tiên? Khi bạn nhận được một thông tin từ người A, nghĩa…

Published

Bộ quy tắc đạo đức cho thành viên Mạng lưới người thân, bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Ai muốn gia nhập vào mạng lưới thì cần phải hiểu rõ và cam kết tuân thủ những nguyên tắc dưới đây. Điều 1: Tôi sẽ đối xử với mọi người (gồm cả bản thân mình và thân chủ) như là mục đích cuối cùng chứ không phải phương tiện. Điều 2: Tôi đến với…

Published

Các câu hỏi thường gặp

Đây là những câu hỏi bạn có thể gặp trong quá trình hoàn thành Bản câu hỏi dành cho người muốn thay đổi quan niệm của bạn mình. Một cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc toàn diện bao gồm những gì? Theo tâm lý học tích cực, một người được xác định là có…

Published

Mạng lưới người thân, bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Nếu bạn cần một file tổng hợp các bài viết liên quan để đọc offline, hãy tải file PDF này ↓. Để một người có thể nhận ra rằng niềm tin của mình là gây hại cho mình và người khác và cần phải thay đổi, thì cần phải có một sự kiện từ bên…

Published

Bản câu hỏi dành cho người muốn thay đổi quan niệm của bạn mình

Thay đổi quan niệm của một người là một việc có phần nguy hiểm, vì nó động đến nhiều câu hỏi rất nhức nhối, và cũng rất xứng đáng để đối diện. Chẳng hạn như: làm sao mình chắc chắn mình đúng? Để có thể dự đoán được những tình huống có thể xảy ra,…

Published

Phiếu đăng ký tham gia Mạng lưới người thân, bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Nếu bạn có nhu cầu trở thành tình nguyện viên để hỗ trợ cho Quả Cầu và mạng lưới, xin vui lòng điền phiếu đăng ký tại bài Mô tả công việc tình nguyện viên. Phiếu đăng ký dưới đây dành cho những ai có nhu cầu thay đổi một người có niềm tin tiêu…

Published