Các cấp độ tham gia Quả Cầu

Các cấp độ thành viên Nhân sự nòng cốt Đặc điểm: Vẫn cảm thấy mình thong thả khi phải làm thêm việc/khi tổ chức cần mình. Cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi thỉnh thoảng phải ưu tiên công việc của tổ chức hơn những công việc, niềm vui khác. Sống trong trách nhiệm…

Published