Có vẻ như bạn đang dùng điện thoại

Do đây là file PDF, nên đọc trên máy tính sẽ tiện hơn. Nếu bạn vẫn muốn tải về thì bấm vào đây.

From the stories, I expected the world to be sad.
	And it was
	And I expected it to be wonderful.
	It was.
	I just didn't expect it to be so big.
Nguồn: xkcd