Sự riêng tư

Đây là bản dịch của bài viết Privacy trên trang Stanford Encyclopedia of Philosophy. Tác giả là Judith DeCew. Bản dịch do bạn Đặng Linh dịch, và chưa được hiệu đính. Xem thêm: Lời mời cùng dịch các bài viết về tự trị Xuất bản lần đầu vào Thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm…

Published

Nước cờ thông minh: chúng ta học được nhiều hơn bằng việc tin tưởng hơn là không tin

Tất cả chúng ta đều biết những người gặp nhiều đau khổ vì quá tin người khác: chủ tiệm lừa đảo khách hàng, người yêu bạc tình người yêu, bạn bè nghỉ chơi bạn bè. Quả thực, nhiều người trong số chúng ta bị tổn thương vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Những…

Published