Khảo sát thành viên nhóm Nghiên cứu triết học phương Đông

Để tiện cho việc hiểu nhu cầu của thành viên, và cũng để quản lý chất lượng của nhóm Nghiên cứu triết học phương Đông, mời bạn dành chút thời gian làm khảo sát sau. Bản khảo sát mất tầm 10 phút để hoàn thành. Cảm ơn bạn đã dành thời gian.

Published

Đạo không thể giải thích được qua sự độc thoại, nhưng có thể thấy nó được qua sự đối thoại

Đây là một câu trả lời rất hay tôi gặp được khi đặt câu hỏi trên subreddit r/taoism. Xin chia sẻ lại với các bạn. Câu hỏi: Lúc thực hành Đạo giáo bạn có bao giờ gặp mâu thuẫn (paradox) nào không? Ví dụ, làm X thì sẽ làm theo Đạo, không làm X cũng…

Published

Tại sao “đúng sai miễn bàn” lại không phải là quan điểm của Đạo giáo?

Bài này đáng lý ra chỉ bàn về Đạo giáo, không phải Phật giáo. Nhưng tôi xin được vay mượn một vài thuật ngữ của bên Phật vào đây cho tiện diễn đạt. Ta hãy bắt đầu bằng quan điểm “đúng với sai là một” trước. Theo quan sát và thống kê của tôi, thì…

Published

Tại sao Nho gia cũng là một trường phái để đạt tới vô vi?

Đây là những gì tôi hiểu sau khi đọc xong phần mở đầu cuốn sách Vô vi như là một ẩn dụ tri nhận và lý tưởng tinh thần thời Chiến Quốc. Tác giả là Edward Slingerland. Trước tiên là bàn về cách dịch chữ “vô vi” (wuwei) sang tiếng Anh. Nó thường được dịch…

Published

Kết luận

Tôi nghĩ, về lý thuyết, Đạo gia là một tư tưởng triết học rất tốt để không còn sợ hãi, nhưng trên thực tế nó lại rất tốt để dung dưỡng sự sợ hãi. Nó tạo thêm gánh nặng cho những ai muốn cam kết với nhau, và làm thui chột lòng dũng cảm ở…

Published