Chuyện Tiểu Cúc

Tiểu Cúc này, Tiểu Cúc của ta Mùa thu nói điều gì rất lạ: Lá đổ vàng trầm tư sắc lá Mùa thu nói điều gì rất lạ: Heo may qua không một chút tình cờ. Con dế buồn hát một điệu bơ vơ Dòng sông nhỏ bay về trời làm bão Lão lang thang…

Published