Phiếu đăng ký tham gia Mạng lưới người thân, bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Nếu bạn có nhu cầu trở thành tình nguyện viên để hỗ trợ cho Quả Cầu và mạng lưới, xin vui lòng điền phiếu đăng ký tại bài Mô tả công việc tình nguyện viên. Phiếu đăng ký dưới đây dành cho những ai có nhu cầu thay đổi một người có niềm tin tiêu…

Published

CV người sáng lập

Học thuật Triết học: Đạo luận, Phật luận, mỹ học, hậu hiện đại luận, lãng mạn luận, triết học trong toán học Khoa học nhận thức: tâm lý học nhận thức, cảm xúc, nhận thức luận, ẩn dụ Ngôn ngữ học: ngôn ngữ học tri nhận, thi pháp học, âm vị học, ngữ nghĩa học,…

Published

Độc giả Quả Cầu là ai?

Mình nhận định rằng những người quan tâm nhất tới dự án này là những người (1) muốn nghiêm túc với việc tuân thủ logic, và (2) muốn nghiêm túc với việc đặt mình vào vị trí người khác. Hãy nói về điều số 2 trước. Khi bạn đặt mình vào vị trí người khác,…

Published