Phiếu đăng ký tham gia Mạng lưới người thân, bạn bè của người có niềm tin tiêu cực

Nếu bạn có nhu cầu trở thành tình nguyện viên để hỗ trợ cho Quả Cầu và mạng lưới, xin vui lòng điền phiếu đăng ký tại bài Mô tả công việc tình nguyện viên. Phiếu đăng ký dưới đây dành cho những ai có nhu cầu thay đổi một người có niềm tin tiêu…

Published

CV người sáng lập

Học thuật Triết học: Đạo luận, Phật luận, mỹ học, hậu hiện đại luận, lãng mạn luận, triết học trong toán học Khoa học nhận thức: tâm lý học nhận thức, cảm xúc, nhận thức luận, ẩn dụ Ngôn ngữ học: ngôn ngữ học tri nhận, ngữ nghĩa học, thi pháp học, âm vị học,…

Published